Schuldsanering en bewindvoering

Schuldsanering, hoe werkt dat eigenlijk?

In het schuldhulpverleningstraject wordt geïnventariseerd hoe groot de totale schulden zijn. Wanneer er sprake is van een hogere schuld dan er redelijkerwijs binnen drie jaar kan worden afgelost, moet de aflossingscapaciteit berekend worden. Dit is het totale bedrag wat in drie jaar opgebracht kan worden vanuit het overschot aan inkomen wat voor aflossing beschikbaar is.

Stel dat het totale beschikbare bedrag bijvoorbeeld 50% is van de totale schuld, dan kan er een betalingsvoorstel worden gedaan aan alle schuldeisers. Als alle schuldeisers hiermee akkoord gaan, dan is er sprake van schuldsanering, waarmee de schuldeisers dan door hun akkoord 50% van hun vordering kwijt schelden. Hierna kan dan het afbetalingstraject van start gaan en is in principe de volledige schuld na drie jaar afbetaald. Dit heet MSNP (Minnelijke Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen) en dit kunnen wij volledig voor u verzorgen.

Anders is het wanneer de schuldeisers niet allemaal akkoord gaan. Dan dient er een aanvraag tot WSNP (Wettelijke Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen) gedaan te worden bij de Rechtbank, waarna de rechter een Bewindvoerder WSNP aanwijst.Deze gaat vervolgens nogmaals de inventarisatie van de schulden doen, waarna hij de schuldeisers op de hoogte stelt, welk deel van de vordering zij wettelijk toegewezen krijgen. Dit percentage zal aanzienlijk lager zijn, omdat de (maandelijkse) kosten van de Bewindvoerder WSNP aanzienlijk hoger zijn, waardoor er minder beschikbaar is voor de schuldeisers. Tevens zijn de eisen/verplichtingen aan de schuldenaar veel strenger.

Dit laatste traject mogen wij nog niet uitvoeren, omdat er hiervoor een aantal extra wettelijke vereisten gesteld worden en wij hopen hieraan in de loop van 2016 te kunnen voldoen.

Mocht het water u aan de lippen staan en u kunt er zelfstandig niet meer uitkomen, bel of mail gerust voor het maken van een vrijblijvende afspraak. Wacht hier echter niet te lang mee, want u hoe langer u wacht, des te moeilijker wordt het om snel tot een oplossing te komen.