Bij schuldhulpverlening wordt er bemiddeld bij de schuldeisers om te komen tot een oplossing. Om in aanmerking te komen voor een schuldregeling moet de schuldenaar voldoen aan een aantal voorwaarden.

Tijdens het traject worden alle schulden geïnventariseerd door een schuldhulpverlener. Op basis van het beschikbare inkomen van de schuldenaar wordt een voorstel ter finale kwijting aan de schuldeisers gedaan. Dit voorstel betreft vaak het betalen van een af te spreken percentage van het openstaande schuldbedrag. Bij preferente schuldeisers zoals de Belastingdienst wordt het percentage verdubbeld.

Heeft u vragen over schuldhulpverlening? Overweegt u het traject van schuldhulpverlening in te gaan? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.