Coaching en Advies

Budgetcoaching, hoe werkt dat eigenlijk?

Een budgetcoach werkt niet voor, maar samen mét haar cliënt. De werkwijze is onder te verdelen in een aantal stappen: de intakefase, de hulpfase en de nazorg.

De budgetcoach maakt een plan van aanpak afgestemd op uw persoonlijke situatie. Na het vrijblijvende intakegesprek kijkt u samen wat de budgetcoach voor u kan betekenen. Dit varieert van een eenmalig budgetadvies tot een langdurige begeleiding.

Het intakegesprek

Is een kennismakingsgesprek. We kijken samen welke problemen er spelen en wat ik als budgetcoach voor u kan doen. We maken afspraken over: hoe lang we denken nodig te hebben, en wat het gaat kosten.

De hulpfase

Hierbij worden alle rekeningen, bankafschriften, verzekeringspapieren, loonstroken en belastingaangiftes verzameld en geordend. Er wordt een overzicht gemaakt van de inkomsten en uitgaven en indien er sprake is van schulden worden deze in kaart gebracht. De problematiek, financiële situatie en het budget worden hierdoor duidelijk.

De nazorg

In de laatste fase is de balans tussen inkomsten en uitgaven terug. Langzaam wordt het contact afgebouwd en de begeleiding is nu alleen nog gericht op het in evenwicht houden van de financiële balans. De eerste maanden na de coaching zal regelmatig worden geïnformeerd (telefonisch of via persoonlijk contact) of alles nog loopt zoals was afgesproken.