Budgetbeheer

Budgetbeheer, hoe werkt dat eigenlijk?

Bij budgetbeheer nemen wij het beheer van uw geld (tijdelijk) uit handen. Het doel hiervan is om uw inkomsten en uitgaven in balans te krijgen en eventuele schulden af te lossen.
Dit wordt duidelijk van te voren vastgelegd in een overeenkomst. Daarna wordt er met u een budgetplan  vastgesteld waaruit blijkt hoeveel leefgeld u wekelijks te besteden heeft.
Wij beheren uw rekening waarop uw inkomsten binnenkomen en maken wekelijks het leefgeld naar u over.
Onder het budgetbeheer valt ook dat wij met uw eventuele schuldeisers betalingsregelingen treffen. Meestal maken wij dan afspraken met de schuldeisers, dat binnen drie jaar (of eerder indien mogelijk) de achterstanden worden afbetaald.
Is uw afloscapaciteit niet voldoende om binnen drie jaar schuldenvrij te zijn, dan proberen wij met de schuldeisers afspraken te maken om een deel van uw schulden kwijt te schelden, waardoor zij toch nog een aanzienlijk deel van de vordering zullen ontvangen. Voor hen is dit vaak acceptabel, als hiermee voorkomen wordt dat u  in de schuldsanering gaat.

Vanuit de beheerrekening zorgen wij voor de betaling van de in het budgetplan afgesproken (vaste) lasten. Als het budget en het saldo dat toelaten, kunnen extra betalingen worden uitgevoerd op verzoek van de cliënt. Maandelijks ontvangt u een helder overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Het streven is dat u uiteindelijk zelf leert uitkomen met uw geld.
Wanneer u zelf weer in staat bent om uw financiën te regelen, blijven wij u nog een half jaar met raad en daad bijstaan, waardoor we samen kunnen voorkomen dat u eventueel weer in uw oude gewoonte vervalt.

Bel of mail gerust voor het maken van een vrijblijvende afspraak.